Leveringsvoorwaarden Polderzon

1. De uitvoering van de overeenkomst
1.1